jalcsh menu中文
jalcsh

中文


WECHAT
TICKETS
weibo
Tik Tok

Shanghai Melody

¥180.00Tickets

乐队介绍

Vocal: WANG Yegang, SHI shanfei; Piano&Keyboard: GAO Xuefeng; Guitar: WU Liang; Bass: ZHU Donghuan; Drums: LIU Qi

 

2020/10/05 ~ 10/06

20:00 - 21:30

Shanghai Melody